Archeologové ve škole

02.08.2014 14:49

Ani o prázdninách nezůstaly lavice v naší škole prázdné. Místo žáků první až deváté třídy do nich usedli vysokoškoláci. „Ve dnech 31. 6. až 25. 7. se uskutečnil v Dolních Věstonicích a v Pavlově paleoantropologický terénní workshop, organizovaný Ústavem antropologie MU v Brně a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i., v rámci projektu OPVK FITEAMP,“ prozradil nám Martin Novák z Archeologického ústavu v D.Věstonicích. „Archeologický výzkum klasické gravettské lokality Pavlov I byl pro účastníky workshopu doplněn o přednášky domácích i zahraničních odborníků z oblasti evoluční antropologie, paleogenetiky, paleolitické archeologie, kvartérní geologie a dalších příbuzných oborů. Ty byly organizované s pomocí Základní školy v Dolních Věstonicích, která zajistila přednáškové prostory a potřebné přístrojové vybavení,“ dodal Martin Novák.

Těmito přednáškami byla odstartována užší spolupráce základní školy s archeology, kteří pracují v naší obci. „Líbí se mi propojení základního a vysokoškolského studia na jednom místě. Proto jsme za podpory Archeologického ústavu vypracovali projekt nové učebny Regionální historie, která bude dokončena o letošních prázdninách. Bude to učebna, která bude vybavena moderní audivizuální technikou a bude sloužit nejen pro naše žáky, ale i studenty vysokých škol popř. další vědecké odborníky,“ pochvaluje si spolupráci archeologů se školou její ředitel Zbyněk Háder.

 

Podívejte se na fotky.

—————

Zpět