Atletický čtyřboj

28.06.2017 14:58
Ke konci školního roku tradičně patří i sportovní klání "atletický čtyřboj". Žáci byli rozděleni podle věkových kategorií a utkali se ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, krátkém běhu na 60 m a dlouhém běhu. Samostatnou disciplínou byl šplh o tyči. Všechny disciplíny budou vyhodnoceny ještě za chlapce a děvčata. A kdo jsou nejrychlejší a nejlepší sportovci - jak velcí tak malí - naší školy, se dozvíte v pátek. DK

—————

Zpět