Beseda s Policií ČR

28.04.2014 09:40

Dne 11.4. se na naší škole uskutečnily dvě přednášky Policie ČR, jejiž zástupkyně k nám přijely z Mikulova. První část přednášky byla určena prvnímu stupni a byla zaměřena na problematiku krádeží. Druhá část určená pro druhý stupeň byla věnována problematice návykových látek, především kouření, alkoholu a lehkých drog. Žáci se během obou částí mohli dozvědět o prevenci i důsledcích a velká část přednášky byla věnována i otázkám žáků a diskusi. K dispozici byly i testy měření alkoholu a drog, jejichž použití si mohli vybraní žáci sami vyzkoušet. V následujícím období bychom se chtěli zaměřit na problém kyberšikany.

—————

Zpět