Co nového se stalo ve škole o prázdninách

31.08.2016 11:47

Do zahájení nového školního roku zbývají už doslova jen hodiny. A přestože se ve škole stále ještě spěchá s posledními úpravami, můžeme se směle ohlédnout, abychom se pochlubili, s čím novým vstupuje škola do prvních školních dní.

Tou nejvýraznější změnou, která každého upoutá na první pohled při příchodu, je nová fasáda na přední straně historické budovy školy. Tato budova je stará 118 let a díky novému kabátu bude určitě ještě mnoho let sloužit dobře svému účelu. Samozřejmě se jedná o první etapu obnovy fasády. V dalších letech se chystáme pokračovat nejen v nátěru fasády, ale i výměně oken, což si vyžádá nemalé finanční prostředky.

Také uvnitř budovy došlo k několika významným změnám. Byla dokončena poslední čtvrtá etapa instalace školních skříněk. Nyní už každý žák školy má v přízemí školy svou vlastní šatnovou skříňku. Zlepšil se tím i vzhled celého přízemí. V prvním patře jsme díky grantu od společnosti RWE Gastorage a za podpory OÚ D.Věstonice dokončili rekonstrukci tří přírodovědných učeben. Nový nábytek, podlahu,umyvadla a kachličky i technické vybavení mají nyní učebny Přírodopisu, Zeměpisu a Matematiky. Myslím si, že všichni žáci se budou cítit v nových třídách lépe a bude se jim zde i lépe učit. Navíc v učebně přírodopisu a jazykové učebně čeká na žáky malé překvapení v podobě nové výzdoby. Zatím víc neprozradím, protože stejné překvapení jsem zažil já, když jsem o prázdninách přišel před svou ředitelnu.

Pomalu zahajujeme i rekonstrukci tříd 1.stupně v přízemí. Začali jsme ve 3.třídě, kterou jsme vymalovali, vyměnili umyvadlo a kachličky (to jsme udělali ve všech třídách v přízemí) a vylepili korkové obložení. Chybí už jenom nový nábytek, který se chystáme udělat příští rok. Zakoupili jsme i nové jednomístné lavice pro naše nové prvňáčky, aby se jim lépe pracovalo. Bohužel dodávka proběhne až 2.září, takže budou muset první dva dny vydržet ještě ve starých lavicích.

Všechny tyto práce ve škole stály značné finanční prostředky. Celkem to bylo téměř 700 tisíc korun a můžeme spokojeně konstatovat, že významnou část představovaly dotační peníze. Pokud si chcete školu prohlédnout, můžete využít hned 1.září zahájení nového školního roku v 8.00 hod. na školním dvoře nebo si domluvit prohlídku školy individuálně. V průběhu školního roku budeme také organizovat Dny otevřených dveří.

Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení obce, firmám a jednotlivcům, kteří se zasloužili o to, že můžeme zahájit nový školní rok s pocitem, že naše škola vzkvétá a opět se o kousek přiblížila k evropskému pojetí základního školství.

 

Mgr., Ing. Zbyněk Háder, ředitel školy

—————

Zpět