Collegium Alouisi

20.06.2016 21:03

Pevěcký sbor při Základní škole Dolní Věstonice pod vedením pana učitele Miroslava Frydrycha stále pokračuje ve své práci. Ve druhém pololetí letošního školního roku členové souboru pilně pracovali na skladbách J. T. Turnovského, G. Allegriho, A. V. Michny, J. Crügera, F. Tůmy, Q. Gaspariniho, K. Loose, W. A. Mozarta a Fuxe. Ústředním jménem je však GIOVANNI BATTISTA ALOUISI. Italský hudební autor a velmi vzdělaný člověk, který se narodil kolem roku 1600 v Bologni. Převážnou část života však strávil na našem území. Nejprve studoval tři roky v Praze, pak působil v Brně, později v Dolních Kounicích. Působil také v Mikulově, v Perné a velmi dlouho - nejdéle v Dolních Věstonicích. Zemřel v r. 1665 a je pochován v Brně. Jeho životní dráha, dílo a především místo působení byly podnětem k novému názvu dvanáctičlenného souboru Amos, který převzal jméno tohoto hudebního skladatele do nového názvu svého seskupení. Pěvecký soubor "Collegium Alouisi" si připravil tři koncerty, ve kterých posluchačům částečně přibližuje staré hudební autory a jejich díla od doby renesance a baroka až po přechod ke klasicismu. Ve svém repertoáru má i skladbu G. B. Alouisiho "O Sanctissima Virgo".

Jménem učitelů ZŠ Dolní Věstonice i ostatních členů souboru srdečně zveme posluchače vážné hudby na třetí koncert, který se koná 17. července 2016 v 17.00 hod v kostele sv. Mikuláše v Perné. DK

—————

Zpět