Čtenářská dovednost

12.10.2015 15:44

V rámci ukázky čtení "vyspělejšího čtenáře" přivítaly děti ze 3. třídy ve svých hodinách čtení žáky z vyšších ročníků. Z knihy "To nejlepší z Hajaji" předčítal D. Potoma ze 4. třídy, H. Kršková, L. Sasínek a R. Topolanský z 5. třídy, B. Chovanec z 6. třídy a V. Prágerová ze 7. třídy. J. Malíšková z 8. třídy a K. Dubnová z 9. třídy pokračovaly v ukázce čtenářské vyspělosti čtením z knihy "Makový mužíček". Navázaly tak na tvorbu Františka Nepila, protože třeťáčci právě pracují v hodinách literární výchovy s knihou Štuclinka a Zachumlánek od téhož autora. Chvíle s knížkou byly příjemné a milé, ale především silně motivační. Každý žáček ze třetí třídy si určitě vybral svůj čtenářský vzor. A tak na konci školního roku díky třídní čtenářské soutěži nejen zjistí, o kolik se od září do června zlepšil, ale zda je už skoro tak výborný, jako některý z našich "nejvyspělejších" čtenářů. DK 

—————

Zpět