Dějepisná olympiáda

28.02.2013 12:36

Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili školního kola Olympiády z dějepisu s tematickým zaměřením

" OD POHANSKÝCH ZVYKŮ KE KŘESŤANSKÝM TRADICÍM." Ověřili si své vědomosti z výuky,

ale zapojili i znalosti tradic a zvyků dodržovaných v rodině. Mezi nejlépe zodpovězené úkoly patřily např:

Kdo je patronem české země? (sv. Václav)

Jméno světce, na jehož svátek se tradičně podávala pečená husa? (sv. Martin)

Kde se nachází socha slovanského boha Slunce, úrody a války? (socha Radegasta na cestě

z Pusteven na Radhošť).

Vítězné pořadí: 1.  Michalciová Zuzana    67 bodů (ze 70 bodů)

                       2.  Garčicová Hana         66 bodů

                       3.  Chovancová Lenka     62 bodů

                       3.   Klimeš Libor              62 bodů

                       Jablonický Jakub        55 bodů

                       Kucej Jakub               47 bodů

                       Samek Ondřej            47 bodů

                       Ječmínek Daniel         45 bodů 

 

—————

Zpět