Den koní

01.06.2018 15:16

Ve slunném nedělním odpoledni čekal na děti pestrý program v rámci Dne koní, který pořádalo CVČ Pavučina v Hustopečích. Na jízdárně se děti mohly účastnit soutěže ve skákání v pytli, sledovat napínavé parkurové závody koní jezdeckého kroužku, zábavu našli i tatínkové, pro které byla nachystaná soutěž –slalom s kolečky. Příjemným spestřením se pak stal křest hříběte.

Důležitým bodem programu bylo vyhlášení  vítězů výtvarné soutěže, které se i letos účastnily děti z naší školy. Blízko hřiště byly vystaveny vybrané kresby, malby koní – mustangů, několik keramických výrobků a malovaný polštář. A byli jsme opět úspěšní. Marie Landkamerová a Veronika Kovaříková, obě ze šesté třídy, získaly zvláštní ocenění za svoje keramické výrobky. Maruška za koníka "Grošáka" a Verunka za "Lapač snů". Ondřej Kovařík ze třetí třídy si odnesl první místo za koláž “Kouzelný mustang“. Odměnou jim byly krásné diplomy s cenami a pro všechny děti projížďka na koních.

—————

Zpět