Den otevřených dveří pro předškoláky

15.12.2015 19:26

Ve čtvrtek 12. prosince v 16 hodin naše škola poprve organizovala Den otevřených dveří speciálně pro budoucí předškoláky. Věřili jsme, že si rodiče udělají čas a přijdou se na naši školu podívat. Očekávání se splnilo, protože přišlo devět rodičů i se svými dětmi. O ty se postarala paní družinářka, která si pro ně nachystala zvláštní program a děti se s ní společně bavily více jak hodinku.

Jejich rodiče zatím přivítal pan ředitel a seznámil je se vzdělávacím programem školy, mimoškolní i zájmovou činností organizovanou na škole i s úspěchy, kterých škola v posledních letech dosáhla.  Rodičům také prozradil, co školu v nejbližších letech čeká za změny i vize do budoucnosti. Nakonec prozradil i jméno paní učitelky, která bude příští rok třídní učitelkou v 1. třídě. Rodiče si mohli vybrat pro své děti různé dárky, které pro ně měl pan ředitel připravené.

Pak se společně prošli školou a důkladně si ji prohlédli. Rodiče zašli do nových učeben regionální historie, jazykové učebny, fyziky a chemie. Mohli je srovnat s ještě nerekonstruovanými učebnami, které budou v nejbližší době také opraveny a vybaveny novou technikou a pomůckami. Podívali se i do nových sociálek a prohlédli si nové šatní skříňky. Na závěr rodiče navštívili všechny třídy na 1.stupni. Zajímala je i tělocvična, učebna výtvarné a hudební výchovy a také keramická dílna. Pan ředitel po celou dobu průběžně odpovídal na dotazy rodičů. 

Nakonec všem popřál krásné Vánoce a pozval je na zápis do 1.třídy, který se bude konat v úterý 2.února 2016.

—————

Zpět