Důležité informace pro rodiče

09.06.2017 19:07

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se v naší škole objevilo onemocnění žloutenkou typu A navštívili naši školu pracovníci Krajské hygienické stanice (KHS). 

Šestá a sedmá třída byly zařazeny do tzv. zdravotního dozoru. To znamená, že budou kontrolováni svým ošetřujícím lékařem podle pokynů KHS. Rodiče těchto žáků byli telefonicky informováni pracovníky KHS. Naše škola přijala potřebná opatření spočívající např. ve vyčlenění sociálních zařízení zvlášť pro tyto žáky, úpravou rozvrhu a přechodů do učeben, spojování tříd a vyčleněním speciálního času úpro výdej obědů protyto žáky. Tito žáci se také nemohou účastnit vícedenních výletů a zvýšené fyzické zátěže. Jinak se ale mohou účastnit všeho dění ve škole a také téměř žádná z plánovaných školních akcí nemusela být zrušena.

Všichni žáci školy byli poučeni o důsledném dodržování základních hygienických návyků. Prosíme rodiče, aby i doma dohlédli na dodržování těchto opatření.

Jedná se zejména o:

  • řádné umytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
  • řádné umytí rukou teplou vodou a mýdlem před každým jídlem (je nevhodné pití z jedné láhve, ukusování z jedné svačiny či ovoce, ..)
  • řádné umytí rukou po návratu domů z venkovního prostředí
  • důsledné dodržování hygieny rukou u dětí
Infekční žloutenka typu A - základní informace
 
Jedná se o akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Virus je vylučován stolicí a to ještě před vypuknutím choroby. Do těla vniká ústy. Nešíří se vzduchem kapénkovou infekcí.
 
Onemocnění začíná náhle s těmito příznaky:
 
  • zvýšená teplota
  • bolesti kloubů a svalů
  • nevolnost, nechutenství, zvracení
  • zežloutnutí očního bělma
  • žluté zabarvení kůže
  • tmavší moč a světlá stolice
 

 

 

—————

Zpět