EU-peníze školám

07.03.2013 11:47

Základní škola Dolní Věstonice se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a který je zcela financován z ESF (evropský sociální fond) bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele – obce Dolní Věstonice.
Dne 13.12.2010 byla škole žádost o poskytnutí dotace z ESF na projekt schválena v celkové výši 742 390.-Kč. Realizace více jak dvouletého projektu musí být dokončena do 28.2.2014.
Přidělené prostředky budou použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědných věd a finanční gramotnosti.
Díky tomuto projektu mohou žáci naší školy využívat novou učebnu počítačové techniky, vybavení pro výuku přírodovědných předmětů a učební pomůcky pro výuku cizích jazyků. Někteří učitelé zapojení do projektu absolvují další vzdělávání, které opět pomůže zlepšit výuku na naší škole.
 

Mgr., Ing. Zbyněk Háder
ředitel školy

 

Naše ZŠ v rámci EU PENÍZE ŠKOLÁM zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro předmět Zeměpis a Výchova ke zdraví, ověřeno v 6. a 7.ročníku. K dispozici je kontaktní emailový kontakt:  skola@zsvestonice.cz , kdy na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

 

 

—————

Zpět