Hledání pokladu

29.06.2016 14:02

Azuro na obloze, mírný vánek, zelené stromy, modré jezero, třpytící se hladina, zpívající ptáci...

"Už ho mám!"

"Tady je další!"

"Počkejte na nás!"

Rybáři se nestačili divit - kolem věstonických nádrží se hnala tlupa lovců - pardón - dětí. Páťáci připravili pro své mladší spolužáky cestu značenou červenými fáborky a přerušovanou úkoly na stanovištích: hod kriketovým míčkem na cíl, přenos raněného, poznávání rostlin, luštění šifer, sběr diamantů, skoky přes švihadlo, lezení po stromech - to vše museli třeťáci a čtvrťáci plnit. Samozřejmě všechno zvládli a nakonec našli i poklad, který střežila vysoká tráva, kopřivy a štípající mušky. ZH

Děkujeme páťákům za prima připravenou trasu a úkoly. DK

—————

Zpět