Informace pro rodiče

18.10.2012 19:01

Podzimní prázdniny – Podzimní prázdniny probíhají ve dnech 25. – 26. 10. 2012. Vyučování před prázdninami končí ve středu po šesté vyučovací hodině. V době prázdnin není v provozu školní jídelna.

Formuláře pro rodiče – na těchto webových stránkách školy nyní najdete v sekci Formuláře pro rodiče všechny základní formuláře (např. žádost o uvolnění z vyučování, zápisní lístek, …). V sekci Výchovné poradenství zase naleznete důležité informace z této oblasti. Na webu školy je také ke stažení školní zpravodaj.

Rybářský kroužek - Moravský rybářský svaz MO Hustopeče vyhlašuje Rybářský kroužek, který je určen pro děti ve věku 8-14 let a pravidelně se bude konat v obci Strachotín. Bližší informace a přihlášky Vám poskytnou: Jan Přibyl, tel. 728825944 a Libor Stehlík, tel. 72530935.

—————

Zpět