Jazyková učebna

09.10.2015 17:18

V době prázdnin naše škola neodpočívala, ale probíhal zde čilý pracovní ruch. Největší změnou bylo vybudování zcela nové jazykové učebny, která je současně i kmenovou třídou pro 5. ročník. Jazyková učebna je pro 24 žáků a je jednou z nejmodernějších svého druhu v okrese. Byla pořízena za více jak 350 tisíc korun (děkujeme za podporu OÚ Dolní Věstonice, ale také společnosti RWE Gas Storage za finanční příspěvek ze svého grantového programu). Tato nová jazyková učebna je prvním krokem k realizaci celoročního projektu podpory výuky jazyků na naší škole. Zapojením do dvou evropských projektů se nám podařilo sehnat i potřebné finance. Co tedy naše žáky čeká? Kromě tradičních výjezdů ke konci kalendářního roku do Vídně vycestuje 11 žáků 12. října do Anglie na týdenní jazykový pobyt. Na jaře by mělo několik žáků odcestovat na týdenní pobyt v rakouských školách, kde se zapojí do výuky němčiny. Další dvacítka žáků absolvuje speciální internetový výukový kurz angličtiny. Podpora výuky cizích jazyků se týká i pedagogů. Paní učitelka angličtiny Kovářová již absolvovala dvoutýdenní jazykovou školu ve Skotsku a paní učitelka němčiny Knápková se chystá do Vídně na odbornou týdenní stáž. Věřím, že snaha zkvalitnit výuku cizích jazyků přinese své ovoce a žáci budou mít větší šanci uplatnit se v dnešním celosvětově otevřeném světe. Zbyněk Háder, ředitel školy 

—————

Zpět