Karel IV. pasuje prvňáčky na čtenáře

30.05.2016 16:15
V letošním školním roce jsme opakovaně vzpomínali na císaře a krále Karla IV.  Prací ve třech projektech jsme mu opakovaně vzdali hold. A možná právě proto zavítal osobně do naší školy, aby pasoval prvňáčky na čtenáře. Za slavnostních famfár uvedli heroldi krále do místnosti, kde se mu jednotliví žáci představili, následně četli a recitovali. Tím splnili svůj úkol a král uznal, že jsou již všichni hodni složit čtenářský slib a být pasováni na čtenáře. Slavnostního ceremoniálu pasování do Čtenářského řádu byly přítomny i všechny čtyři královy ženy Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská, které byly císaři nápomocny a dekorovaly pasované čtenáře šerpou a pamětním listem. Akt byl dovršen společnou fotografií, která bude památkou nejenom pro všechny členy Řádu čtenářů, ale pro celou naši školu, kterou dnes král Karel IV. se svými ženami navštívil. 

—————

Zpět