Malé divadlo o velkém divadle

11.11.2015 19:31

Zážitková pedagogika je přístup založený na vlastním prožitku. Pedagog záměrně vytváří situace, v nichž předpokládá intenzivní prožívání a následně pracuje s těmito prožitky.(Wikipedie)

Učivo o stabě, požáru a následném znovuotevření Národního divadla se přímo nabízí k dramatizaci.

"Tak čím začneme?"    

"Určitě musíme přivézt základní kameny z památných míst české vlasti."

"Dobře, kámen bude třeba kontejner na plastové láhve."

"Kdo všechno bude u započetí stavby?"

"To si zjistíme v učebnici."

"Ale nás je ve třídě málo."

"Tak poprosíme čtvrťáky, aby se k nám přidali."

"Kostýmy a rekvizity si připravíme s rodiči."

"Jakou hrou se vlastně Národní divadlo otvíralo?"

"Asi něco z české historie."

Tak nějak probíhaly rozhovory v hodinách vlastivědy v 5. třídě. Pak během deseti dnů bylo krátké představení připraveno. Zpívala se česká hymna, byly k vidění takové osobnosti jako František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, Mikoláš Aleš nebo Jan Neruda. Diváci viděli obětavý zásah pražských hasičů vedený velitelem Lukášem Sasínkem, obdivovali nadšení českých vlastenců při sbírce na obnovu divadla a prožili si slavnostní otevření Národního divadla. A pokud některým při fanfárách opery Libuše slzely oči dojetím, vězte, že to bylo zásluhou Bedřicha Smetany.

 

—————

Zpět