Malý benefiční večer

24.11.2017 13:25


Někdo si možná říká, že listopad je dlouhý měsíc. Dostatečně dlouhý na vánoční přípravy, na které je pak po vypuknutí adventu a v měsíci prosinci času čím dál tím míň. Proto se stal listopadový čtvrteční podvečer datem prvního „Malého benefičního večeru“.  Naše základní škola pozvala žáky i absolventy, jejich rodiče či jiné rodinné příslušníky, kamarády, občany, aby nabídla ukázky prací svých žáků. Patnáct výtvarných, keramický či kovářských výrobků si děti odprezentovaly samy. Bylo úžasné je sledovat a ještě úžasnější jim naslouchat. Pohled na duši dítěte, kterou nám  odhaluje formou kresby nebo jiného výtvarného ztvárnění, nás mile překvapila. Rovněž jsme si uvědomili, jak nadané a talentované žáky máme. Že jejich „dílka“ mohou leckdy konkurovat jiným uměleckým dílům. A že se opravdu líbily, o tom nás přesvědčil samotný zájem o ně. Aby byl večer opravdu příjemný, prostory sálu OÚ v Dolních Věstonicích zateplily obrazy pana Ivana Trávníka, dědečka Lukáška a Tadeáše  Dubnových,  naplnily tóny Balady pro Adélku od Paula de Senneville v podání našeho nepostradatelného Lukáška Sasínka a zazněla slova z knihy „O čem voní víno“ od Svatopluka Říčánka (bohužel ne osobně). Atmosféra byla příjemná, chvílemi přímo jiskřila a účel našeho společného setkání byla naplněn. Výtěžek celého večera 20 000,- bude použit na nákup knižních titulů pro děti na prvním i druhém stupni.

Veliké poděkování patří všem zúčastněným dětem naší školy, jejich rodičům, OÚ  Dolních Věstonice,  OÚ Pavlov, OÚ Strachotín i paní starostce z Hustopečí za spolupráci a sponzorské dary, které byly součástí cen.


Jména autorů výtvarných děl: Tadeáš Duben, Matěj Duben, Kateřina Kucejová, Kateřina Kulkusová, Veronika Prágerová, Klára Bezděková, Michaela Maňáková, Leona Zemčíková, Monika Kovářová, Zdena Hrabcová

Napsala: Danuše Knápková

—————

Zpět