Moderní výuka

22.03.2017 13:23

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001926 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na personální podporu ( školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ , doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem), spolupráci s rodiči žáků ZŠ.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

—————

Zpět