Návštěva Moravského zemského muzea v Brně

04.12.2012 07:48

20. listopadu navštívili žáci 8. a 9. ročníku stálou expozici „Svět nerostů“ v Moravském zemském muzeu v Brně. Exkurze byla realizována v rámci evropských hodin „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a měla přispět k rozšíření  pohledu na mineralogii.  Zde, v profesionálně vytvořené sbírce, si měli ověřit svoje znalosti z chemie a přírodopisu a obdivovat bohatství nerostné přírody. Do předem připravených pracovních listů vyhledávali a třídili nerosty do skupin, zapisovali značky, vzorce a naleziště. Na instalovaných přístrojích zkoušeli radioaktivitu, fluorescenci a vedení proudu některými nerosty.

                                                                                                   

—————

Zpět