Okresní přebory v atletice

18.05.2018 14:04

   V Břeclavi, na atletickém stadionu Lokomotivy, se konaly okresní přebory pro žactvo a dorost v atletice. Žákovská kategorie je podle věku rozdělena na mladší a starší a někteří žáci deváté třídy již věkem patří do kategorie dorostu. Žáci a žákyně naší školy nastoupili do disciplín všech věkových kategorií. Vzhledem k tomu, že naše škola nemá odpovídající sportovní areál s atletickou dráhou, zaměřili jsme se v hodinách tělesné výchovy více na vrhačské disciplíny, které můžeme trénovat i na louce, která slouží jako hřiště.

 

Mladší žactvo:

V této kategorii se našim závodníkům dařilo nejvíce a získali jsme také jediný přebornický titul. Vendula Zemčíková ovládla soutěž v hodu oštěpem a získala zlato. Přidala k němu ještě bronz za třetí místo ve skoku dalekém za osobní rekord 447cm. Dvě medaile získal i Robert Topolanský a sice stříbrnou ve vrhu koulí a bronzovou v hodu oštěpem. Bronzovou medaili získal ještě Dominik Machala ve vrhu koulí. V této kategorii ještě úspěšně závodili I. Popovská čtvrtá v kouli a A.Panchártková sedmá v kouli.

 

Starší žactvo:

V této kategorii se nám nepodařilo získat medaile, ale bylo dosaženo několika hodnotných výsledků. F. Rajchl obsadil páté místo v hodu oštěpem a šesté místo ve vrhu koulí. Dobrých výsledků dosáhli i A.Schneiderová, N. Jablonická, V. Martincová, N. Klusáková.

 

Dorost:

Největším úspěchem byla bronzová medaile Karolíny Klusákové ve vrhu koulí. Karolína je všestranná a získala ještě pátá místa za skok vysoký i skok daleký. V. Prágerová byla čtvrtá ve vrhu koulí a desátá ve skoku dalekém. Vít Kostka vybojoval páté místo v hodu oštěpem a dvě devátá místa ve skoku dalekém a vrhu koulí.

 

   Přeborů se účastnilo 11 základních škol našeho okresu a naše škola získala v „neoficiálním pořadí“ výborné třetí místo v počtu získaných medailí. Všem reprezentantům školy patří velké poděkování za vzornou reprezentaci.


Napsal: Mgr. P. Pláteník

—————

Zpět