Pasování na čtenáře

12.06.2014 16:26

Středa 11. června 2014 byla pro prvňáčky slavnostním dnem. A zazněla také slavnostní slova. Ať už to byla pasovací formule z úst samotného pana krále "Litery" nebo čtenářský slib čtený paní učitelkou a stvrzený dětmi. Všichni prvňáčci krásně četli, uměli pracovat a zacházet s knihou a s nadšením panu králi i svým nejbližším recitovali. Tak splnili své úkoly a pan král je velmi rád pasoval jako rytíře a rytířky do STAVU ČTENÁŘSKÉHO. Paní učitelka je odměnila "sovičkou" - symbolem moudrosti, paní knihovnice "průkazkou" - symbolem pro návštěvy knihoven. A aby bylo vše pořádně zpečetěno, bylo třeba na závěr sníst pečetní bonbon a zapít ho hojně šampaňským!!!

Je to pravda odvěká,

kniha - přítel člověka.

Kdo si hraje - nezlobí,

kdo čte knihy - všechno ví !

Milí prvňáčci, přeji vám krásné čtení a úspěšný školní rok ve 2. třídě! Milí rodiče, děkuji za spolupráci a čas, který svým dětem věnujete! Danuše Knápková

—————

Zpět