Pestrá nabídka zájmových kroužků

13.09.2013 14:07

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce jsme ve spolupráci s Centrem volného času Pavučina v Hustopečích pro žáky naší školy připravili pestrou nabídku zájmových kroužků. Celkem jich je 15 z oblasti sportu, estetiky, informatiky, cizích jazyků i rukodělných aktivit. Přestože nároky na zajištění těchto kroužků jsou nemalé, podařilo se nám i v letošním roce udržet příspěvek na kroužky v hodnotě 200,- korun za pololetí (u keramiky tradičně i poplatek na materiál). Některé vybrané kroužky jsou navíc zdarma. Zájmový kroužek bude otevřen v případě, že o něj projeví zájem alespoň 7 žáků.

Věříme, že si vaše děti z této nabídky vyberou a o kroužky bude stejně velký zájem, jako v loňském roce. Volnočasové aktivity dětí jsou totiž velmi důležitou součástí jejich života a naše škola chce i touto formou rozvíjet individuální talenty vašich dětí. V případě zájmu o některý kroužek, vyplňte přihlášku, odstřihněte ji a předejte třídnímu učiteli nejpozději do 18.9.2013. V případě zájmu o více kroužků, uveďte všechny na jednu přihlášku.

Mgr., Ing. Zbyněk Háder
ředitel ZŠ D.Věstonice

Poznámka:

Dále je možné v prostorách ZŠ navštěvovat Výuku hry na hudební nástroje (housle, klavír, kytara, zob.flétna). Tuto výuku provádí p.uč. Miroslav Frydrych. V případě zájmu kontaktujte přímo p.učitele Frydrycha, se kterým si domluvíte podmínky výuky a konkrétní schůzky. Tel.: 776 738 922.

 

Nabídka zájmových kroužků pro šk.rok 2013/2014.

 

Název kroužku

Vedoucí

Určeno
pro

Orientační termín
schůzek

Poplatek/
pololetí

1.

 Dysletický

 Iva Maderová

 1.-5.tř.

 ÚT 12.30 – 13.00

zdarma

2.

 Angličtina pro nejmenší 

 Hana Vacková

 1.-2. tř.

 ČT 12.30 – 13.30

200,-

3.

 Němčina pro začátečníky

 Danuše Knápková

 5.-6. tř.

 

200,-

4.

 Keramika I.

 Iva Maderová

 1.-3. tř.

 PO 12.30 – 14.00

200,-+100,- materiál

5.

 Keramika II.

 Danuše Knápková

 4.-5. tř.

 ST 12.30 – 14.00

200,-+100,- materiál

6.

 Dramatický

 Iva Kahounová

 5.-6. tř.

 ÚT 14.50

200,-

7.

 Sborový zpěv I.

 Miroslav Frydrych

 1.-9. tř.

 ÚT 12.30 – 14.00

zdarma

8.

 Sborový zpěv II.

 Miroslav Frydrych

 1.-9. tř.

 PÁ 12.30 – 14.00

zdarma

9.

 Recitační

 Danuše Knápková

 1.-9. tř.

 

zdarma

10.

 Historický

 Irena Kopecká

 6.-9. tř.

 

zdarma

11.

 Ruční práce

 Dagmar Havlíčková

 6.-9. tř.

 ÚT 13.30

200,-

12.

 Počítače–tvorba prezentací

 Jana Machalová

 6.-9. tř.

 

200,-

13.

 Sportovní hry

 Věra Šilinková

 1.-3. tř.

 ÚT 12.30 – 13.30

200,-

14.

 Atletika

 Zbyněk Háder
 Michaela Houdková

 4.-9. tř.

 ÚT, ČT

200,-

15.

 Fotbal

 p.Brym

 2.-4. tř.

 PO, ST - hřiště Strachotín
 (čas a poplatek bude upřesněn)


Poznámka: termíny a doba schůzek se může ještě změnit podle potřeby žáků a vyučujících.

—————

Zpět