POKYNY k zahájení školního roku 2013 / 2014

25.08.2013 16:14
 1. Školní rok 2013 / 2014 bude na ZŠ Dolní Věstonice zahájen v pondělí 2. září 2013 slavnostním shromážděním všech žáků a rodičů na školním dvoře v 8:00 hod. V případě špatného počasí bude školní rok zahájen ve třídách.
   
 2. První školní den si aktovky přinesou pouze žáci 1.tříd. Ostatní žáci si aktovky a přezůvky přinesou až druhý školní den, tj. v úterý 3. 9. 2013.
   
 3. Vyučování bude první školní den v pondělí 2.9.2013 ukončeno po první vyučovací hodině v 8:50 hod. Autobus pro rozvoz žáků bude připraven na 9:00.
   
 4. Sešity a ostatní základní učební pomůcky (mimo psací potřeby) obdrží žáci ve škole během prvních vyučovacích dnů. Úhradu provedou rodiče dle pokynů třídních učitelů.
   
 5. Druhý školní den v úterý 3.9.2013 bude vyučování končeno ve třídách 1.stupně po 4 vyučovací hodině a ve třídách 2.stupně po 5 vyučovací hodině. Školní družina bude v provozu od 11:30 hod. do 14:30 hod. V dalších dnech bude provoz ŠD upraven dle rozvrhu vyučovacích hodin (od 1.9.2013 je ŠD zpoplatněna částkou 100,- Kč měsíčně za 1 dítě).
   
 6. Od třetího vyučovacího dne (středa 4.9.2013) bude vyučování probíhat podle rozvrhu vyučovacích hodin, který bude žákům sdělen v úterý 3.9.2013.
   
 7. Školní jídelna  bude v provozu od druhého vyučovacího dne 3.9.2013. Obědy na tento den je možné objednat den dopředu prostřednictvím TU, kteří si vyzvednou přihlašovací lístky u p.Jančářové. Přihlašovací lístky pro nové strávníky vyzvednou TU rovněž u p. Jančářové.

Další informace sdělí žákům a rodičům třídní učitelé během prvního školního týdne.

—————

Zpět