Práce v němčině

25.11.2013 12:38

V deváté třídě jsme vlastně třeťáci, v přípravné kroužku němčiny nultý ročník. A tak  se snažíme. Čeká nás návštěva partnerské školy ve Vídni a pro zájemce možná i prázdninový týdenní výukový pobyt. Získáváme novou slovní zásobu  formou tematických okruhů, trénujeme svoji znalost hraním pexesa, které jsme si sami vyrobili, učíme  se zpaměti básničky a rozpočítadla,  někteří (předškoláci) už umí  výborně německy číst.  (DK)

—————

Zpět