Předání Pamětního listu

13.04.2018 13:01

Na závěr "Zápisu dětí do 1. třídy" předal pan ředitel Pamětní list každému budoucímu žáčkovi. Předškoláci, kteří se zúčastnili Dílniček pro MŠ si kromě pamětního listu a ostatních dárečků odnesli domů na památku i svůj vlastnoručně vyrobený keramický obličej. 

Děkujeme všem dětem za návštěvu naší školy, všem rodičům či ostatním rodinným příslušníkům za příjemnou atmosféru během zápisu, dětem a p. učitelkám ze družiny za výrobu uvítacích dárečků a v neposlední řadě p. učitelkám z  mateřských škol za spolupráci a přípravu dětí na vstup do školy. Za pedagogický sbor ZŠ Dolní Věstonice - Danuše Knápková

—————

Zpět