Přespání ve škole

05.06.2018 12:59

První červnový den děti oslavily tradičním přespáváním ve škole. Tentokrát na téma „Indiáni“! Připravili jsme pro ně několik stanovišť, aby mohly strávit zajímavé odpoledne. Zvolení náčelníci si museli vyhledat symbol, který určil název jejich kmene a po té si vybrat pět kamarádů. Prvním úkolem bylo vyluštit tajné indiánské písmo, aby se dozvěděli, že musí vyhledat šamanku. Ta zadávala  každému kmeni tři těžké hádanky, za které dostali náčelníci pírko. S ním se už mohly děti dostavit na stanoviště. Probíhala střelba z luku, jízda na mustangovi, uvazování u kůlu, výuka speciálních uzlů, hádání zvířecích stop, skládání indiánského puzzle. Za splnění úkolu následovala sladká odměna.        Po návratu  do školy,  jsme si vyrobili krásné indiánské čelenky a už spěchali na oblíbený táborový oheň. Po večeři, po setmění měly děti připravenou stezku odvahy, lemovanou světýlky svíček. Na konci cesty museli odvážlivci najít napsané jméno indiánského koně, podepsat se a odnést si peříčko. Všechny děti byly statečné a cestu absolvovaly ! Celodenní program děti unavil, takže se jim dobře spalo. Ráno jsme si dopřáli společnou snídani a po té hry na školním dvoře. Nechybělo ani fotografování, takže se můžete podívat do naší galerie, jak to dětem slušelo.

—————

Zpět