Proč kroužek Angličtiny pro 1. a 2.třídu?

13.09.2018 12:58

Vážení rodiče,

znalost cizích jazyků, zejména angličtiny, patří dnes mezi prioritní znalosti, které se vyžadují od žáků základních škol. Jsou důležité nejen pro další studium, ale zejména pro praktický život. Poukazují na to i četné studie ČŠI a MŠMT, které jako nejvhodnější věk pro začátek výuky prvního cizího jazyku uvádějí 1. třídu základní školy.

Jelikož má naše škola jazykové vzdělání jako jednu ze svých priorit a programově se jí věnuje už několik let, rozhodli jsme se, že i my zahájíme výuku anglického jazyka již v 1. třídě a ne jako doposud až ve 3. třídě. Protože však v současné době nemůžeme zařadit anglický jazyk do Školního vzdělávacího programu v 1. a 2. třídě, museli jsme hledat jinou formu výuky. Jako nejvhodnější se ukázala forma jazykového kroužku zařazeného přímo do rozvrhu školy. Zajistili jsme jak vyučujícího, tak i příslušné učebnice pro děti. Děti se budou hravou formou seznamovat se základy angličtiny a získají "náskok" pro další studium. Ve 3. třídě pak budou plynule navazovat na své znalosti, které získali v prvních dvou ročnících. Věříme, že dětem bude angličtina bližší, bude je i více bavit a budou v ní dosahovat lepších výsledků než doposud. Ostatně zkušenosti z jiných škol, kde mají podobný model výuky cizích jazyků, tomu nasvědčují.

Bohužel tento model vyžaduje, abyste Vy rodiče investovali částku 600,- Kč za rok (základní poplatek stejně jako každý jiný kroužek) do vzdělávání svých dětí. Myslím si, že tato částka není nijak vysoká a Vám rodičům, i Vašim dětem, se mnohonásobně vrátí. Věřím, že nejen pochopíte, ale také podpoříte naši snahu zajistit Vašim dětem co nejoptimálnější možnost výuky anglického jazyka. Já Vám za to předem děkuji. Ostatně první ohlasy, které mám od Vás jsou veskrze pozitivní.

Pokud budete potřebovat nějaké doplňující informace, obraťte se na mě na tel.: 702 204 306, popř. na rodičovských schůzkách.

Mgr., Ing. Zbyněk Háder, ředitel školy

 

—————

Zpět