Projektový den "DEN VODY"

22.03.2016 14:37

Jakou barvu má voda? No přece žádnou! Je bezbarvá, bez chuti a bez zápachu. Přesto se to dnes především na 1. stupni naší školy hemžilo různými odstíny modré i nápaditými kostýmy. Projektový den DEN VODY vypukl.

"Voda v písničkách" - nejvíce písniček na světě je o lásce. Hned na druhém místě jsou písničky o vodě. Jsou veselé i smutné, taneční nebo poslechové, lidové a umělé. Děti písničky poslouchaly, zpívaly, tančily, měnily se na dešťové kapky, na vodníky, při některých písních mohly sledovat fotografie, jaké fantastické podoby voda v přírodě může mít.

"Podmořský svět" - slova písně V moři je místa dost inspirovala a motivovala děti při výtvarné práci. Měly za úkol vybrat si mořského živočicha a nakreslit ho. Vzniklo tak pestrobarevné moře s delfíny, žraloky, medúzami, velrybami a krásnými rybkami.

"Námořníci" - stát se námořníkem není vůbec jednoduché. Námořnickou zkoušku podstoupili všichni žáci z 1. - 5. třídy. Přešli a přebrodili řeku, doplavali na neznámý ostrov, z korábu zmítaného bouří se zachránili díky majáku. Vyčerpaní a unavení nalovili ryby, skromně se osvěžili pár doušky sladké vody a na závěr splnili i několik vědomostních úkolů. Zdravé tělo, bystrý duch! Všichni uspěli.

"Den vody" - 1. a 2. třídy si zahrály koloběh vody jako divadlo. 3. a 4. třídy poznávaly okolní řeky i přehradní nádrže, zapisovaly živočichy a rostliny vyskytující se kolem vody. 5. třída vyhledala na mapě osm evropských veletoků.

"Potopa světa" - 6. třída čerpala z Biblických příběhů Ivana Olbrachta O potopě světa. Následně pracovala s pracovními listy a výtvarně ztvárnila Noemovu archu a shromážděná zvířata.

"Vodstvo Evropy" - 7. třída pracovala s mapami, plnila kvíz a sledovala dokumentární filmy.

"Voda - základ života" - 8. třída zahájila projektový den společnou prezentací o vodě, následně jednotlivými prezentacemi žáků, prováděla fyzikální pokusy s vodou, procovala na projektech Moře a oceány a Vltava - královna českých řek. A při tom všem ještě zkoušela i nás. Proběhla totiž celoškolní anketa Co víme o vodě?

"Čistírna odpadních vod" - 9. třída odjela na exkurzi do Čistírny odpadních vod, Modřice

Myslím, že celé dopoledne dnes pro nás bylo krátké. Námětů na téma voda bylo mnoho, i formy práce byly různorodé. Přesto naše snaha i výsledky práce byly jen nepatrný zlomek toho, CO PRO NÁS VŠECHNY VODA ZNAMENÁ. DK 

 

—————

Zpět