Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

06.02.2013 16:28

  Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí  

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Dolní Věstonice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

1.   uchazeč pod registračním číslem:          65/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

2.   uchazeč pod registračním číslem:          66/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

3.   uchazeč pod registračním číslem:          67/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

4.   uchazeč pod registračním číslem:          68/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

5.   uchazeč pod registračním číslem:          69/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

6.   uchazeč pod registračním číslem:          70/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

7.   uchazeč pod registračním číslem:          71/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

8.   uchazeč pod registračním číslem:          72/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

9.   uchazeč pod registračním číslem:          73/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

10. uchazeč pod registračním číslem:          74/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

11. uchazeč pod registračním číslem:          75/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

12. uchazeč pod registračním číslem:          76/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

13. uchazeč pod registračním číslem:          77/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání

14. uchazeč pod registračním číslem:          78/13/14    
      je přijat od šk.r. 2013/14 k základnímu vzdělávání


Odůvodnění:

Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, ředitel školy rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dolní Věstonice, okres Břeclav a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Mgr., Ing. Zbyněk Háder

ředitel školy

Rozhodnutí bylo zveřejněno dne:          6. 2. 2013

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne:    

—————

Zpět