Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

06.02.2015 12:41

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Dolní Věstonice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

1.   uchazeč pod registračním číslem:          93/15/16     je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

2.   uchazeč pod registračním číslem:          94/15/16     je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

3.   uchazeč pod registračním číslem:          95/15/16     je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

4.   uchazeč pod registračním číslem:          96/15/16     je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

5.   uchazeč pod registračním číslem:          97/15/16     je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

6.   uchazeč pod registračním číslem:          98/15/16     je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

7.   uchazeč pod registračním číslem:          99/15/16     je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

8.   uchazeč pod registračním číslem:          100/15/16   je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

9.   uchazeč pod registračním číslem:          101/15/16   je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

10. uchazeč pod registračním číslem:          102/15/16   je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

11. uchazeč pod registračním číslem:          103/15/16   je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

12. uchazeč pod registračním číslem:          104/15/16   je přijat od šk.r. 2015/16 k základnímu vzdělávání

 

Odůvodnění:

Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, ředitel školy rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dolní Věstonice, okres Břeclav a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Mgr., Ing. Zbyněk Háder

ředitel školy

Rozhodnutí bylo zveřejněno dne:          6. 2. 2015

Rozhodnutí nabylo právní moci dne:             

—————

Zpět