Sběr papíru

29.03.2013 11:14

Základní škola Dolní Věstonice vyhlašuje sběr papíru nejen pro žáky školy, ale i pro veřejnost.

Sběr se uskuteční ve ćtvrtek 25. dubna v 11.00 hod.  

Chcete se zbavit starého papíru? Můžete ho přinést do školy v den sběru do 11.00 hod. Po dohodě s pracovníky školy můžete sběr přinést i ve středu 24.4. odpoledne.

Žáci z Horních Věstonic, Pavlova a Strachotína mohou zvážený sběr odevzdat v místě bydliště na obecních úřadech.

Sbíráme: noviny, časopisy, letáky, kartony.

Prostředky získané ze sběru budou využity k nákupu pomůcek pro žáky školy.

—————

Zpět