SBĚR PAPÍRU

20.05.2013 10:41

V dubnu proběhl na naší škole tradiční sběr papíru.Škola odevzdala 5970 kg.

Speciální poděkování patří OÚ a občanům Pavlova,kteří přispěli pro naši školu

množstvím 1670 kg.Získané finance budou použity na nákup papíru do kopírek

pro potřeby výuky. D.Havlíčková

PODÍVEJ SE NA FOTKY.

—————

Zpět