Sbíráme a šetříme na výlet do LEGOLANDU

17.12.2015 13:59
Milí rodiče, babičky, dědečkové a ostatní příbuzní i občané. Ráda bych vás jménem dětí naší školy poprosila o pomoc a spolupráci přï sběru starého papíru. Chtěli bychom našetřit co nejvíce peněz na zorganizování zájezdu do Legolandu v Německu. Jakýkoliv papírový sběr můžete kdykoliv přivézt a vhodit do kontejneru, který je přistaven u naší školy. Pokud sběr odevzdáte za některého z našich žáků, předejte mu lísteček s množstvím. Podepsaný lísteček pak musí odevzdat p. uč. D. Knápkové nebo panu školníkovi, během víkendu je možné vhodit do schránky školy. Pokud nemáte možnost sběr přivézt, bude zajištět odvoz v jednotlivých obcích. Ve Strachotíně již proběhl svoz 7. prosince, v Dolních Věstonicích 10. prosince. Děkujeme za spolupráci a občanům za podporu a připravený starý papír. V obcích Horní Věstonice a Pavlov budou zaměstnanci obce sběr také svážet v termínu, který bude dohodnut a předem oznámen. Myslete na nás při vánočním úklidu, při úklidu po vánocích, při úklidu jarním .... a zapojte do sbírání i svoje děti. Penízky zasloužené vlastním přičiněním a uskutečnění výletu bude tím nejlepším oceněním a odměnou. Na výlet do Legolandu zvu touto cestou i rodiče, kteří by měli zájem se svými dětmi jet. Budeme se snažit naplnit celou kapacitu autobusu. Ještě jednou děkuji. DK

—————

Zpět