Školni akademie 2018

29.06.2018 19:14
    Nedělní odpoledne 24. června. 14:00 hodin. Obecní sál v Dolních Věstonicích je nabitý k prasknutí. Diváci zejména z řad rodin vystupujících dětí jsou plní očekávání. A začínáme pěkně svižně s dětmi z gymnastického kroužku. V rytmu operetních melodií se střídají kotouly, roznožky, holubičky, skoky s odrazem na trampolínu v krásné choreografii. Poté přilétli motýlci prvňáčci se svým tancem, druháci zajíčci  přiskákali se svým literárním pásmem a poučili nás o tom, jak je zelenina zdravá. Třeťáci sehráli scénku o Machovi a Šebestové, kouzelném sluchátku a proměnách lidí ve zvířata. Páťáci se rozloučili se svými Lovci mamutů a ukázali své očekávání let příštích.

     A co šesťáci? Jako vytrženou z němého filmu s Charlie Chaplinem sehráli scénku U holiče. Všichni přítomní pánové byli v té chvíli vděční za holicí strojek, protože divte se nebo ne, u holiče může vaše ruka skončit v pastičce na myši. Sedmáci účinkovali dvakrát. V prvním vystoupení ukázali své začátky s výukou němčiny a ve druhém vystoupení předvedli svá vysněná řemesla.

     Na naší škole působí pěvecký sbor pod vedením p. učitelky Jany Týmal Valouškové.  Děvčata a hoši si vybrali  skladbu Adiemus Karla Jenkinse s nádhernou taneční choreografií a kostýmy inspirovanými filmem Avatar. Na jevišti vystoupili i sólisté, kteří vyhráli své kategorie pěvecké soutěže Hlas školy. Terezka Kostková zpívala píseň Cesta od skupiny Kryštof, Verunka Kovaříková lidovou píseň Pred naším je zahrádečka, Anetka Panchártková sklidila velký potlesk za píseň Marty Kubišové Modlitba, Lukáš Sasínek se navíc sám doprovázel na klávesy při písni Atentát od již zmíněné skupiny Kryštof a Veronika Prágerová procítěně zazpívala Tři oříšky.

   V zákulisí byla připravena výstava učebních pomůcek, fotografií dětí, tříd, které naši školu navštěvovaly i více než před sedmdesáti lety. Důvod této výstavy byl prostý. Naše škola slaví letos 120 let od svého založení, chtěli jsme tedy připomenout historii školy. Jak skvěle funguje spolupráce rodin a školy ukázala právě tato výstava, neboť mnohé exponáty poskytli rodiče nebo prarodiče našich dětí. Výstava také budila vzpomínky nejen ….“ s kým jsem to seděl v lavici, vím, že to bylo u okna?“…. ,ale taky …..“ vzpomínáš, co jsme tehdy provedli a jak jsme lezli do školy tím malým okýnkem…“

   Závěrečné vystoupení patřilo deváťákům.  Ve své prezentaci a proslovu se vtipně rozloučili se všemi učiteli a dojemně poděkovali své paní učitelce třídní Monice Kovářové za všechno, co je naučila a za čas, který jim kdykoliv obětavě věnovala.

   I letošní akademie se vydařila. Na nižším stupni vymýšlely scénář vystoupení paní učitelky, na vyšším stupni byly hlavními tvůrci spíše děti. Všem jim za skvělá vystoupení patří velké poděkování.

Irena Kopecká

—————

Zpět