Slavnostní zahájení nového šk. roku 2015/2016

02.09.2015 13:14

Letošní školní rok byl zahájen v duchu "první". První zářijový den, první školní den, nová první třída. Malý dvoreček naší základní školy byl v úterý 1. září 2015 opravdu malý. Zaplnili ho žáci všech tříd, především pak  noví prvňáčci se svými rodiči, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a zastupitelé obcí - paní starostka Dolních Věstonic Erika Svobodová i se zástupkyní paní J. Rajchlovou, starosta Horních Věstonic pan Vladislav Moravčík, zástupce starosty Pavlova pan Z. Mikulský a senátor pan Jan Hajda. Po přivítacím proslovu pana ředitele Zbyňka Hádera popřála všem dětem naší školy, především pak prvňáčkům plným očekávání, starostka Dolních Věstonic paní Erika Svobodová. Dále byli všem představeni noví pedagogové - p. učitelka Zdena Hrabcová - třídní V. třídy a Dagmar Zvěřinová - vychovatelka ve družině. Pan ředitel rovněž všechny přítomné seznámil s veškerými změnami naší školy, především pak s otevřením nové jazykové učebny, která byla podpořena z dotačního programu firmy RWE Gas Storage. Poté se žáci rozešli do svých tříd. Nejvíce se těšili prvňáčci, pro které "koťátková" třída byla velikým překvapením. Obklopila je spousta obrázků a dárečků, balíčky předané přímo starosty obcí a pamětní list z rukou ředitele školy. TAK SAMÉ JEDNIČKY, VŽDYŤ JINAK TO NA NAŠÍ ŠKOLE V PRVNÍ TŘÍDĚ ANI NEJDE! DK

—————

Zpět