Studenti ze sedmi států Evropy hráli u nás pohádky

15.08.2014 14:57

EUropean Fairy Tale. Tohle téma přilákalo do areálu Základní školy v Dolních Věstonicích na čtyři desítky mladých lidí ze sedmi států Evropy. V rámci „výměny mládeže“ nového programu Erasmus+ zde mohli studenti ve věku 17-26 let poznávat nové kultury, navazovat nová přátelství či poznávat krásy jihomoravského regionu.

„Projekt EUropean Fairy Tale je projekt financovaný EU zaměřený převážně na divadlo a různorodost pohádek v Evropě,“ prozradil nám student brněnského JAMU a člen divadelního souboru z Boleradic Juraj Háder, který celý projekt vedl. „Cílem bylo dostat do povědomí studentů, kteří přijeli, jak rozdílné jsou pohádky například ve Španělsku a Estonsku a které pohádky naopak najdeme napříč Evropou.“ Studenti si v rámci workshopů vyzkoušeli neverbální divadlo, kreslili komiks, který následně hráli před ostatními a také si vymysleli a zinscenovali vlastní pohádku. „To vše v nich vzbuzuje kreativitu a podporuje interkulturní dialog, neboť pracují v mezinárodních skupinách a tak každý může přinést kousek toho svého. Zároveň je to nutí hledat kompromisy a pracovat ve skupině rozdílných lidí,“ dodal Háder.

Nebyly to však jen pohádky a divadlo, které obohatili účastníky výměny. Ve Věstonicích se sešlo téměř 40 lidí ze Španělska, Francie, Belgie, Itálie, Polska, Estonska a České Republiky. Studenti tak mohli poznávat různé kultury, jejich zvyky či odbourávat stereotypy, které o určitých zemích máme. Protože pracovním jazykem byla angličtina, neméně významným přídavkem bylo procvičení se v tomto jazyku. „Někteří účastníci se během týdne opravdu rozmluvili a rozdíl mezi prvním a posledním dnem výměny byl opravdu velký. Podobné to bylo i s jinými jazyky, kdy si studenti mohli procvičit znalosti ze školy „s rodilým mluvčím“ z Francie, Itálie či Španělska,“ poukazoval na nalší důležitý aspekt podobných setkání Juraj Háder.

Týden v Dolních Věstonicích byl pro všechny účastníky velkým zážitkem, při kterém měli možnost prozkoumat i místní muzeum, gotický kostel, kalendář věků a vodní nádrž Nové mlýny. „Neméně velkým zážitkem pro účastníky bylo i přivítání panem místostarostou Janem Votavou a účast na folklorní slavnosti Babské hody, kde mohli vidět lidovou kulturu Jižní Moravy, včetně jejich tradic a krojů na živo“, dodal Juraj Háder.

Podívejte se na fotky.

 

—————

Zpět