Třídní schůzky v pondělí 14.11.

07.11.2016 08:15

Zveme všechny rodiče na Třídní schůzky, které se budou konat

v pondělí 14.11.2016 od 15.30 hod.

Na programu budou informace o prospěchu a chování žáků za 1.čtvrtletí šk.roku.

Třídní schůzky jsou současně i zasedáním Sdružení rodičů, na kterém se dozvíte informace o rozpočtu, proběhne volba třídních zástupců do výboru Sdružení rodičů, schválení ročního příspěvku a informace o činnosti sdružení.

Konec třídních schůzek bude v 17 hodin.

 

—————

Zpět