Týdení soustředění: Příprava žáků na příjmací zkoušky

02.10.2012 17:59

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Základní škola Dolní Věstonice připravuje týdenní soustředění pro žáky 8. a 9. tříd. Jeho náplní bude příprava na přijímací zkoušky na střední školy.

 

Termín:                      od 4. do 8. února 2013 ( pondělí až pátek) v rekreačním středisku v Prudké.

Cena soustředění:      1.300 Kč (cena zahrnuje stravování, ubytování, dopravu, vstupné do Aquaparku a bruslení)

 

Co bude jeho hlavní náplní?

  • každý den po 2 hodinách (120 minut) výuky českého jazyka a matematiky se zaměřením na úkoly, které se objevují v testech na přijímacích zkouškách a každý den 1 hodina ( 60 minut) přípravy na všeobecné testy
  • beseda s učitelem střední školy našeho regionu ( informace o studiu, nárocích na studenty, možnosti uplatnění…)

 Co ve volných chvílích ?

  • pojedeme  si odpočinout do Aquaparku v Kuřimi a zabruslíme si na zimním stadionu v Nedvědici
  • projdeme se po okolí Prudké a zahrajeme hry, které budou rovněž zaměřeny na rozvoj dovedností nutných pro zvládání učení. Večery budou zaměřeny na hry a soutěže.

Co  musíš udělat, pokud chceš jet s námi ?

  • vyplnit přihlášku a odevzdat ji třídnímu učiteli nebo v  ředitelně ZŠ Dolní Věstonice do konce října 2012. Společně s přihláškou je nutné uhradit zálohu 300 Kč. Zbytek ceny soustředění (1.000 Kč) je nutné uhradit do 30.1.2013.

Co se nevešlo do předcházejících řádků ?

  • soustředění je organizováno s partnerskou ZŠ V.Němčice. V případě přihlášení min. 7 žáků z naší školy bude vyslán pedagogický dohled z řad učitelů naší školy.
  • na soustředění se mohou hlásit i žáci, kteří potřebují procvičit cokoliv z učiva Čj a M. Výuka bude uskutečněna v menších pracovních skupinách a náplň bude přizpůsobena jejich složení.
  • účastníci budou ubytováni ve zděných budovách. K dispozici budeme mít 2 místnosti pro výuku.

—————

Zpět