V Technickém muzeu jsme se učili i hráli

29.03.2013 10:49

Návštěva Technického muzea patří vždy mezi nejzajímavější výukové exkurze. V letošním roce se do brněnské expozice vydali žáci 2.stupně. Celkem jsme navštívili tři expozice: Čeští vynálezy a vynálezci, ulička řemesel a fyzikální herna.

Před první expozici dostali žáci pracovní listy, které byly zaměřeny na české vynálezce. Žáci museli najít odpovědi na nejrůznější otázky, třeba: Jaké bylo povolání vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše nebo ve kterém přístavu Josef Ressel předváděl svůj lodní šroub? A tak žáci s papírem a tužkou běhali od jednoho exponátu ke druhému, aby celý pracovní list správně vyplnili. A nebylo to lehké najít odpovědi na všechny záludné otázky.

V uličce řemesel jsme se přenesli do doby první republiky a nahlédli do dílen tehdejších řemeslníků a obchůdků typických pro tuto dobu. V koloniálu jsme se dozvěděli, co se tehdy prodávalo; v módním salónu jsme mohli obdivovat dámské i pánské klobouky a v hospodě nám zahrál pravý orchestrion.

Asi nejvíce zábavy jsme si užili ve fyzikální herně. Někdo si hrál s kladkami, jiný s počítačovou simulací fyzikálních jevů, další si stavěl modely aut nebo zapojoval elektrické obvody. Nakonec jsme si stihli ještě prohlédnout některé vystavené exponáty aut a dopravních prostředků. Bohužel na víc nebyl čas. Takže zase až příště.

Prohlédněte si fotky z návštěvy Technického muzea.

—————

Zpět