Vánoční besídka

19.12.2014 16:28

Advent vrcholí, vánoce se blíží. Těšení ve škole již máme za sebou. Ukončili jsme ho krátkou vánoční besídkou. Po jejím zahájení proběhlo vyhodnocení tradiční perníkové soutěže. Na 1. místo se "propekl" Dominik Machala ze 2. třídy, na druhé místo Jeník Tančinec z 1. třídy a na 3. místo Natálka Jabloniceká ze 4. třídy. (Děkujeme maminkám za pomoc!) Samozřejmě byli odměněni všichni perníkoví pekaři. Program vánoční besídky pokračoval zimním příběhem krtečků z první třídy, vánočním pásmem druháčků, rybou z Havaje zazpívanou třeťáky, koledou a básní v podání čtvrťáků. Vyvrcholil krásným sborvým zpěvem žáků ze 2. stupně za doprovodu p.uč. Jany Týmalové a společným zpěvem koledy Půjdem spolu do Betléma. Děkujeme maminkám, tatínkům a babičce :-) za jejich návštěvu a přejeme dětem v rodinném kruhu to největší těšení a splnění přáníček. Vám všem, milí rodiče i ostatní, spokojenost, pohodu a v celém novém roce především hodně zdraví a lásky. Děti i pedagogický sbor naší školy. DK

Podívejte se na fotky z besídky.

—————

Zpět