Vánoční koncert barokní hudby

15.12.2015 14:12
Třetí adventní neděli dne 13. prosince 2015 se uskutečnil v kostele sv. Michaela archanděla v Dolních Věstonicích vánoční koncert, na kterém vystoupil brněnský soubor Societas Incognitorum a pěvecký sbor Amos působící při zdejší ZŠ. Brněnský soubor provedl díla velmi významného raně barokního skladatele a zároveň kněze, který zde působil, Giovanni Bathisty Alouisiho a sbor Amos provedl díla autorů působících v piaristických klášterech. Na závěr se oba soubory spojily a společně zazpívaly adventní píseň Adama Václava Michny z Otradovic. Prožitech z hudby všech přítomných i účinkujících umocnil zcela zaplněný kostel a příjemná tichá atmosféra. M. Frydrych

—————

Zpět