Vánoční koncerty byly úspěšné

09.01.2013 12:33

Všechny čtyři vánoční koncerty, které naše škola uspořádala v kostelech v Dolních Věstonicích, Horních Věstonicích, Pavlově a Strachotíně, byly hojně navštíveny. Atmosféra, která zde vládla, byla krásná a slavnostní. Myslím, že žáci i učitelé školy se letos opravdu vytáhli a předvedli zajímavý program, který byl po zásluze odměněn dlouhým potleskem. Moc jim všem děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Děkujeme také divákům všem za účast a za finanční příspěvek pro naši školu. Velice rádi oznamujeme, že bylo na těchto koncertech vybráno celkem 12.426 korun, které budou využity na nákup vybavení do učebny hudební výchovy (od firmy MCS jsme sponzorsky dostali nový počítač, který doplníme o reprobedny a LCD monitor a připojíme na internet, což zmodernizuje výuku tohoto předmětu) a zbyde také na nákup kopírky na množení učebních textů pro žáky školy. Ještě jednou děkujeme a přejeme krásný nový rok 2013.

Prohlédněte si fotky z koncertu v Pavlově

—————

Zpět