Vánoční koncerty navodily Vánoční atmosféru

18.12.2015 10:16

Posledními dvěma koncerty v Horních a Dolních Věstonicích vyvrcholila série Vánočních koncertů naší školy a pěveckého sboru dospělých AMOS. Oba koncerty byly opět plné krásných tónů, dojemného příběhu o zrození Ježíška a vánoční atmosféry.

V letošním roce jsme měli celkem pět vystoupení ve Strachotíně, Popicích, Pavlově, Horních a Dolních Věstonicích. K tomu ještě musíme připočítat Adventní koncert pěveckého sboru AMOS v kostele v D.Věstonicích.

Chtěl bych poděkovat všem dětem, rodičům i dospělým, kteří se podíleli na přípravě těchto koncertů. Bylo to nádherné adventní zastavení. Zvláštní poděkování patří sólistům Jakubu Havlíčkovi a Lukáši Sasínkovi, p.uč. Danuši Knápkové za přípravu keramických dárků, p.uč. Zdeně Hrabcové a Monice Kovářové za nacvičení vánoční hry, p.uč.Ireně Kopecké za průvodní slovo a p.uč. Miroslavu Frydrychovi za klavírní doprovod a nacvičení pěveckých čísel.

Vám všem pak patří přání krásných Vánoc a Šťastný Nový Rok.

Podívejte se na fotky z koncertu v Horních Věstonicích.

Podívejte se na fotky z koncertu v Dolních Věstonicích.

—————

Zpět