Zahájení nového šk.r. 2014/15

01.09.2014 19:14

Dva měsíce prázdnin uběhly jak voda a je tu první školní den nového šk.r. 2014/15. Počasí nám nepřálo a tak se muselo tradiční zahájení uskutečnit ve školní tělocvičně. Hostem zahájení byl pan místostarosta D.Věstonic pan Jan Votava, který všem žákům popřál co nejlepší výsledky v tomto školním roce. Ředitel školy Zbyněk Háder přivítal nejen všechny žáky a učitele, ale hlavně naše malé prvňáčky. Ti měli na zádech své nové školní tašky, do kterých si budou dávat své první učebnice a sešity.  někteří se už nemohli dočkat, až se budou ve své třídě učit psát první písmenka a číst první slova. Někteří měli ještě v očích trošku obavy z toho, co je ve škole čeká. myslím, že paní učitelka Iva Maderová jejich obavy brzy rozežene. Takže prvňáci držíme vám palce!

V novém školním roce budou na naší škole učit dvě nové paní učitelky. Šesťáky bude mít paní učitelka Petra Křivánková, která učí hlavně tělocvik a zeměpis. Hudební výchovu pak bude učit paní učitelka Jana Týmalová, která nahradí pana učitele Frydrycha, který ale na naší škole zůstane i nadále a bude zde mít sborový zpěv a hudební školu.

Největší novinkou, která na naše žáky čeká, je nová učebna Regionální historie (kmenová třída sedmáků). je vybavena novým nábytkem, výstavními vitrínami a moderní audiovizuální technikou. Už i naše škole se může pochlubit první interaktivní tabulí. V letošním roce jsme pokračovali ve vybavovaání tříd novými lavicemi a židličkami. Do konce září by měli mít všechny třídy nové lavice. O prázdninách jsme začali s výměnou oken a doufáme, že budeme v tomto trendu pokračovat. Slibujeme si od toho také ušetření peněz za energie. Všichni žáci v prvním patře už mají také svou šatnovou skříňku (5. - 9.třída). Už nám tedy chybí šatnové skříňky jen pro čtyři třídy. děkujeme všem, kteří nám pomohli toto nové vybavení pořídit. Zvláštní poděkování patří firmám RWE gastorage, Českým lesům a.s. a obcím našeho školního obvodu.

Přeji všem žákům a učitelům ať se jim v novém školním roce daří dosahovat co nejlepších výsledků.

Podívejte se na fotky ze zahájení šk.roku.

—————

Zpět