Zahájení šk.roku 2018/19

05.09.2018 08:48

Po dvou měsících prázdnin se opět zaplnily školní lavice na Základní škole Dolní Věstonice. V pondělí 3. září 2018 se nový školní rok zahajoval trochu netradičně. A nebylo tomu na vině jen špatné počasí, které nás donutilo zahajovat nový rok ve školní jídelně. Naše škola prochází významnou stavební změnou, která potrvá ještě skoro do konce tohoto kalendářního roku a tak nám to připadá, že jsme zahájili školní rok na staveništi. My to ale vydržíme a už teď se těšíme na nové učebny v podkroví a keramickou dílnu v suterénu.

Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili starostové z Dolních a Horních Věstonic, Pavlova a Strachotína i předsedkyně Školské rady. Po úvodu pana ředitele všechny v novém školním roce přivítala paní starostka z D. Věstonic Jaroslava Rajchlová, která žáky i jejich rodiče seznámila s probíhajícími pracemi ve škole. Potom pan ředitel přivítal všechny žáky a zejména pak nové prvňáčky. Ti hned první den nesli na zádech úpně nové školní brašny a ve tvářích se jim zračila trochu obava z toho, co je čeká, ale hlavně nadšení z toho, že už jsou "školáci." Také se jim i jejich rodičům moc líbila jejich nově zrekonstruovaná třída s krásným nábytkem a novými okny, která vznikla za přispění firmy innogy Gas Storage z jejich grantu na podporu školství. I jim děkujeme. 

Nový školní rok zahajujeme opět o něco početnější. V tomto školním roce bude mít škola 117 žáků a průměr žáků na třídu tak vzrostl na třináct. Do první třídy nastoupilo 20 nových prvňáčků. Učitelský sbor nezaznamenal žádné změny, stejně jako nepedagogičtí pracovníci.

Všem dětem přejeme úspěšný školní rok a samé krásné známky.

 

Podívejte se na fotky ze zahájení nového školního roku.

 

Podívejte se na fotky ze zahájení nového školního roku v 1.třídě.

 

—————

Zpět