Zahájení školního roku 2012/2013

04.09.2012 08:29

V pondělí 3.září 2012 byl zahájen nový školní rok 2012/2013. Na školním dvoře se sešli žáci školy, učitelé, rodiče a zástupci obcí zřizovatelského obvodu. Do nového školního roku nastoupilo 83 žáků. Učitelský sbor tvoří 11 učitelů. Nově nastoupila p.uč. Hana Vacková (TU 6.třídy) a ředitel školy Zbyněk Háder.

Zvlášť významný den to byl pro naše prvňáčky, kteří se moc těšili na svou paní učitelku, nové učebnice, sešity a už netrpělivě čekali, kdy se začnou učit číst, psát a počítat. Pro všechny žáky školy je v tomto školním roce nachystána celá řada akcí a volnočasových aktivit. Ve školním vzdělávacím plánu a zájmových kroužcích posilujeme výuku cizích jazyků, informatiky, sportu a estetiky. Škola se více otvírá veřejnosti, zejména seniorům, kterým nabídneme kroužky, semináře a některé akce. Nová bude také prezentace školy veřejnosti. Během několika týdnů se uvedou v provoz nové webové stránky, školní vývěska a také školní zpravodaj.

Věříme, že společně potáhneme za jeden provaz a na konci školního roku dostaneme všichni, tj. žáci, učitelé, rodiče a vedení obcí na pomyslné vysvědčení velkou jedničku.

PROHLÉDNĚTE SI FOTKY

—————

Zpět