Zahájení školního roku 2013/14

05.09.2013 10:17

V pondělí 2. září jsme se všichni sešli na školním dvoře, abychom společně zahájili nový školní rok. Mile překvapila hojná účast rodičů a to nejen prvňáčků. Do naší školy zavítal také náš senátor Jan Hajda, starosta H.Věstonic Vladislav Moravčík, starostka Strachotína Lucie Danihelová a místostarosta D.Věstonic Jan Votava, který všechny přivítal za vedení spádových obcí. Poté měl svůj tradiční proslov ředitel školy Zbyněk Háder a své přání co nejlepších výsledků ve škole připojil i senátor Jan Hajda.

Tradičně se na první školní den nejvíce těšili naši prvňáčci, kterých máme letos 14 + jednoho, který školní docházku vykonává v Rakousku. Velká školní taška, úsměv na tváři a očekávání, co pro ně jejich paní učitelka Danuše Knápková nachystala, bylo vidět ve tváři každého nového školáka.

Už při vstupu do školy si někteří žáci všímali novinek, které pro ně škola přes prázdniny připravila. Krásná nová sociální zařízení na hlavní budově, šatnové skříňky pro žáky 2.stupně (postupně budou přibývat i pro další třídy), nová vitrína s poličkami na výrobky nejmenších dětí, zastřešená pergola pro družinu i výuku pod širým nebem, další dva projektory s počítačem, v učebně pro výtvarnou a hudební výchovu pomůže další umyvadlo a nové obložení stěn kachličkami, šestá třída se proměnila v učebnu přírodopisu. Tohle všechno bylo možné díky penězům získaným z grantu RWE, příspěvku zřizovatele, EU projektu a darům pana senátora Hajdy a dalších sponzorů. Všem srdečně děkujeme.

V letošním školním roce chceme žákům i veřejnosti nabídnout opět pestrou paletu zájmových kroužků. Jejich nabídka bude zveřejněna v první polovině září a vypadá to, že bude opět velice zajímavá. Ve výuce se opět budeme snažit zaměřit na posílení výuky českého i cizích jazyků, pohybových aktivit i praktických dovedností. Kdo sleduje denní tisk, jistě ví, že se od letošního roku zavádí několik změn ve školních výukových plánech. U nás byly tyto změny velmi lehce zapracovány, protože jsme na ně byli předem připraveni. Také mimoškolní aktivity školy budou jistě rozšířeny o další zajímavé projekty pro žáky i veřejnost. Postupně budete s nimi, i s životem školy, seznamováni na našich webových stránkách.

A závěrem přání, které vyslovil při zahájení školního roku pan ředitel: Přeji si, abychom se stejně jako na začátku školního roku na sebe usmívali i na jeho konci. A nejlépe i po celý školní rok.

Podívejte se na několik fotek ze zahájení školního roku.

 

—————

Zpět