Změny v zájmových kroužcích

18.10.2017 14:46

Vzhledem k nebývalému zájmu o zájmové kroužky, jsme museli udělat několik změn v naší nabídce. Kromě úpravy doby konání kroužků jsme na základě poptávky vytvořili několik kroužků nových popř. jsme některé kroužky spojili. 

Velký zájem byl o Keramiku a protože kapacita keramické dílny je omezená, vytvořili jsme ještě jednu skupinu dětí (Keramika IV.), kteří budou pracovat v tomto kroužku v době družiny pod vedením p.Kovaříkové. Nebývale velká poptávka byla po gymnastice a pohybových aktivitách v 1. a 2.třídě. Pan učitel Pláteník proto povede dvě skupiny Sportovních her. Pro 5.-9.ročník to bude se zaměřením na atletiku a míčové hry; v 1. a 2.třídě to budou múohybové aktivity se zaměřením na všeobecné pohybové aktivity a gymnastiku. Zároveň se pro děti z 1. - 4.třídy nabízí nová aktivita - Fotbalová přípravka (viz. článek ZDE). 

Bohužel není možné uspokojit všechny zájemce o mimoškolní činnost, ale doufáme, že naše široká nabídka zájmových kroužků Vás uspokojí.

Protože většina kroužků je organizována při CVČ v Hustopečích, je nutné vyplňovat finální přihlášky přes jejich webové stránky stejně, jako tomu bylo loni. Děti, které se přihlásili do kroužků dostávají v těchto dnech pokyny k vyplnění elektronických přihlášek a způsobu platby za kroužky. Toto se netýká kroužků Keramika III. a Keramika IV., které se hradí přímo u vedoucího kroužku.

Pro přehlednost přikládáme Seznam všech kroužků a Pokyny k elektronickým přihláškám a platbám.

Seznam kroužků na ZŠ Dolní Věstonice

Pokyny k elektronickým přihláškám a platbám za kroužky

—————

Zpět