O škole

Základní škola Dolní Věstonice je úplná základní škola.  Má 9 tříd, po jedné v každém ročníku.

Součástí školy jsou školní družina, školní klub a školní jídelna. Škola provozuje svou vlastní turistickou ubytovnu

Budovy jsou převážně starší, modernizované. Jsou zde: keramická dílna, učebna výtvarné a hudební výchovy, chemicko – fyzikální učebna, počítačová učebna, učebna přírodopisu, učebna regionální historie, jazyková učebna,  učebna |zeměpisu, tělocvična a školní dvůr.

Do školy patří žáci z obcí Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Pavlov a Strachotín, tyto obce se dohodly na vytvoření společného školního obvodu.  

Škola se zaměřuje na využití mimořádnosti lokality, v níž se nalézá. Jde o ojedinělou kombinaci bohaté historie místa a o jedinečné přírodní podmínky. Zaměřujeme se na rozšíření výuky cizích jazyků, počítačové gramotnosti, sportovní a estetické výchovy. Škola má připraven i program pro dospělé a seniory.

 

Základní škola Dolní Věstonice, okres Břeclav

IČO: 70901554

IZO: 102 255 202

 REDIZO: 600 112 349

691 29 Dolní Věstonice 84

Telefon: 519 518 830, 519 517 698

zs.dolnivestonice@tiscali.cz

 

Zřizovatel

Obec Dolní Věstonice

IČO: 00283134

Obecní úřad, Dolní Věstonice 7

Telefon: 519 517 630