Lidé ve škole

Pedagogické obsazení školy ve školním roce 2016/2017

 

Třídní učitelé

1. třída                              Mgr. Irena Šilinková

2. třída                              Mgr. Iva Maderová                  dyslexie

3. třída                              Jana Machalová                      výchovná poradkyně

4. třída                              Mgr. Zdenka Hrabcová               

5. třída                              Mgr. Danuše Knápková

6. třída                              Mgr. Irena Kopecká

7. třída                              Mgr. Petr Pláteník

8. třída                              Mgr. Dagmara Havlíčková

9. třída                              Mgr. Monika Kovářová           metodik prevence

9. třída                                       

Netřídní učitelé               Mgr. Jana Týmal- Valoušková

                                        Mgr. Ing. Zbyněk Háder               ředitel školy

Vychovatelky ŠD             Dagmar Zvěřinová

                                        Mgr. Lucie Kovaříková

Zaměstnanci školy

Administrativa                  Miluše Jančářová                      vedoucí školní jídelny

Školník                            Ivo Musil                                 školník

Úklid a ubytovna              Vlasta Valentová                       ubytovna

Školní jídelna                   Romana Bláhová

                                      Hana Kňourková

                                      

Kontakty na školu

ředitelna                          519 517 698

kancelář                           519 518 830

ubytovna                         739 103 712

e-mail                               zs.dolnivestonice@tiscali.cz