Lidé ve škole

Pedagogické obsazení školy ve školním roce 2016/2017

 

Třídní učitelé

1. třída                              Mgr. Danuše Knápková              zástupce ŘŠ

2. třída                              Mgr. Irena Šilinková                  

3. třída                              Mgr. Iva Maderová                     dyslexie

4. třída                              Jana Machalová                         výchovná poradkyně

5. třída                              Mgr. Zdena Hrabcová

6. třída                              Mgr. Monika Kovářová                metodik prevence

7. třída                              Mgr. Irena Kopecká

8. třída                              Mgr. Petr Pláteník

9. třída                              Mgr. Dagmar Havlíčková           

                                      

Netřídní učitelé               Mgr. Jana Týmal- Valoušková

                                        Mgr. Ing. Zbyněk Háder               ředitel školy

Vychovatelky ŠD             Dagmar Zvěřinová

                                        Mgr. Lucie Kovaříková

Zaměstnanci školy

Administrativa                  Miluše Jančářová                      vedoucí školní jídelny

Školník                            Ivo Musil                                  školník

Úklid a ubytovna              Vlasta Valentová                       ubytovna

Školní jídelna                   Romana Bláhová

                                      Hana Kňourková

                                      

Kontakty na školu

ředitelna                          519 517 698

kancelář                           519 518 830

ubytovna                          739 103 712

e-mail                              zs.dolnivestonice@tiscali.cz